Uw browser is verouderd. Met deze browser is het mogelijk dat de website (gedeeltelijk) niet goed werkt of wordt weergegeven. Voor een optimale beleving kunt u deze website het beste bekijken in Google Chrome of Firefox

Afmelden

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.

De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Na opzegging ontvangt u een schriftelijke bevestiging per post van de afmelding op het bij ons bekende adres.

Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beƫindigd.

Gegevens